Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KOS4002 - Høst 2007

Sensuren vil være tilgjengelig i StudentWeb senest 3 uker etter eksamen.

11. des. 2007 14:05

Beskjed til Afrika-studentene: Dere har forelesninger 1.10 og 10.12 fra kl. 12.15 på sem rom 8 Sophus Bugges hus. Det blir individuell veiledning med Ingse Skattum utenom dette, semesterplan mailes til hver enkelt.

7. sep. 2007 15:42

Forelesningen som var satt opp 10.9. med Berit Thorbjørnsrud er flyttet til 24.9. sem rom 301 Harriet Holters hus. Tidspunktet er det samme, kl 12.15.

5. sep. 2007 16:50