Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KOS4002 - Vår 2007

Feltarbeid i utlandet Som en del av universitetets rutiner ber vi alle studenter på KOS4002 som enten er er eller skal på feltarbeid i utlandet, om å fylle ut skjemaet "Opplysningsskjema vedr. studieopphold i utlandet i regi av UiO". I tillegg ber vi dere om å sette dere inn i brosjyren "Trygg i utlandet". Dere finner lenke til både skjema og brosjyre på følgende nettside: http://www.hf.uio.no/ikos/studier/studenttjenester/utenlandsopphold/info-opptak.html

Skjemaet må signeres og dateres, og vi håper dere kan sende det så raskt som mulig i retur til IKOS, Postboks 1010 Blindern, 0315 Oslo, v/Mona Bjørbæk.

15. mai 2007 16:58

Tilde Rosmers forelesning om feltarbeid i konfliktområder, er nå flyttet til onsdag 2. mai kl 16.15-18 i grupperom 1 i Georg Sverdrups hus.

13. apr. 2007 15:19

Forelesningen i morgen 30/4 er avlyst på grunn av sykdom.

29. mars 2007 17:24