Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Nedenfor følger leselisten for studenter som ønsker nordisk tekst.

Gustavsson, Anders (red) : Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer, 2005. Kristiansand. HøyskoleForlaget. ISBN: 82-7634-658-8 (h.) . 246 sider.

Kaijser, Lars & Magnus Öhlander (red) : Etnologisk fältarbete, 1999. Lund. Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00944-5 (h.) . Side 9 - 126, 117 sider.

Nielsen, Finn Sievert : Nærmere kommer du ikke... Håndbok i antropologisk feltarbeid, 1996. Bergen : Fagbokforlag. ISBN: 82-7674-163-0 (h.) . side 5 - 323, 318 sider.

Nedenfor følger leseliste for studenter som ønsker engelsk tekst.

Ellen, R. F. (ed.) : Ethnographic research : a guide to general conduct, 2003. London : Academic Press. ISBN: 0-12-237181-X. pp. 35 - 62, 133 - 318, p.: 212.

Silverman, David : Qualitative research : theory, method and practice , 2004. London : Sage,. ISBN:  0-7619-4934-8 (h.), 0-7619-4933-x (ib.) . pp. 9 - 34, 95 - 199, 325 - 341, p.: 145.

Følgende tekster er samlet i kompendium, som fås kjøpt på Akademika. Tekstene er en del av den engelskspråklige leselisten:

Gold, Ann Grodzins : In the time of trees and sorrows : nature, power, and memory in Rajasthan , 2002. Durham, N.C. : Duke University Press. ISBN: 0-8223-2808-9 (ib.), 0-8223-2820-8 (h.) . pp. 1 - 52, p.: 52.

Hansen, Kjell : The Sensory Experience of Doing Fieldwork in an “Other” Place, 2003. I: Jonas Frykman & Nils Gilje (eds.): Being there : new perspectives on phenomenology and the analysis of cultureLund : Nordic Academic Press.. ISBN: 91-89116-66-6 (ib.) . pp. 149 - 167, p.: 18.

Hansen, Mette Halskov : In the Footsteps of the Communist Party: Dilemmas and Strategies, 2006. I: Maria Heimer and Stig Thøgersen (eds): Doing fieldwork in China . Copenhagen : NIAS Press. ISBN: 978-87-91114-97-7 (h.), 87-91114-97-7 (h.) . pp. 81 - 95, p.: 14.

O'Brien, Kevin J: Discovery, Research (Re)design, and Theory Building, 2006. I: M. Heimer and S. Thøgersen (eds), Doing fieldwork in China. Copenhagen, NIAS Press. ISBN: ISBN: 978-87-91114-97-7 (h.), 87-91114-97-7 (h.) . pp. 27 - 41, p.: 14.

Vasenkari, Maria : A Dialogical Notion of Field Research, 1999. I: Arv, Nordic Yearbook of Folklore. pp. 51 - 72, p. 22.

Ytrehus, Line Alice : Describing Otherness. Ethics in Research on Ethnic Minorities, 2002. I: Arv, Nordic Yearbook of Folklore, vol. 58. pp. 139 – 161, p. 22.

Publisert 13. okt. 2009 14:54 - Sist endret 27. okt. 2009 16:16