Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.01.2010Anders Gustavsson  Torsdag kl 10.15-12 rom 105 Vilhelm Bjerknes  Introduksjon og planlegging av prøvefeltarbeid   
28.01.2010Line Esborg  Torsdag kl 10.15-12 rom 105 Vilhelm Bjerknes   Om det kvalitative intervju   
02.02.2010      Innlevering av preliminær spørreguide i Fronter innen kl. 15.00 
04.02.2010Anders Gustavsson  Torsdag kl 10.15-12 rom 105 Vilhelm Bjerknes  Diskusjon av skisser til prøvefeltarbeid   
11.02.2010Line Esborg  Torsdag kl 10.15-12 rom 105 Vilhelm Bjerknes   Samtalen som vitenskapelig metode   
15.02.2010      Innlevering av innsamlet prøvefeltarbeidsmateriale i Fronter innen kl. 15.00 
18.02.2010Hanna Havnevik  Torsdag kl 8.15-10 semrom 9 P.A. Munchs Hus  Feltarbeid i ikke-europeiske samfunn   
18.02.2010Anders Gustavsson  Torsdag kl 10.15-12 rom 105 Vilhelm Bjerknes   Tilbakemelding på prøvefeltarbeid   
26.02.2010      Innlevering av utkast til større feltarbeid i Fronter innen kl. 15.00 
01.03.2010      Innlevering av semesteroppgave for studenter fra tidligere semester i Fronter innen kl. 15.00 
02.03.2010      Innlevering av opponentkommentarer i Fronter innen kl. 15.00 
04.03.2010Knut Aukrust  Torsdag kl 8.15-10 semrom 9 P.A. Munchs Hus   Respekt og objektivitet: etiske utfordringer ved feltarbeid   
04.03.2010Anders Gustavsson  Torsdag kl 10.15-12 rom 105 Vilhelm Bjerknes   Forberedelse til større feltarbeid   
11.03.2010Anders Gustavsson  Torsdag kl 10.15-12 rom 105 Vilhelm Bjerknes   Fortsatt forberedelse til større feltarbeid   
16.04.2010      Innlevering av semesteroppgaveskisse i Fronter innen kl. 15.00 
20.04.2010      Innlevering av opponentkommentarer i Fronter innen kl. 15.00 
29.04.2010Anders Gustavsson  Torsdag kl 10.15-12 rom 105 Vilhelm Bjerknes   Diskusjon av oppgaveskisser   
05.05.2010Anders Gustavsson  MRK! Semrom 210 Eilert Sundts hus, B-blokka  Fortsatt diskusjon av oppgaveskisser    
06.05.2010Anders Gustavsson  Torsdag kl 10.15-12 rom 105 Vilhelm Bjerknes   Fortsatt diskusjon av oppgaveskisser   
25.05.2010      Innlevering av semesteroppgave og innsamlet feltmateriale, også for studenter fra tidligere semester, i Fronter innen kl. 15.00  
Publisert 4. nov. 2009 09:50 - Sist endret 29. apr. 2010 15:52