Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KULH1010 - Høst 2009

Sensuren er tilgjengelig i StudentWeb.

8. des. 2009 15:35

Byvandringen med Lars Emil Hansen den 20. oktober starter kl 14. 15. Oppmøte på Grønlands torg, ved trappenedgangen til T-bansestasjonen.

8. okt. 2009 12:45

NB! Eksamensdato er endret. Se Eksamen og vurderingsformer - Tid og sted.

22. juni 2009 11:10