Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Leselisten er retningsgivende for den kunnskapen studenten forventes å tilegne seg i løpet av emnet.

* Asheim, Vidar 1993: "Urskogen – August Cappelens verden" i Norveg, 1993-2. s. 19-26. 8 sider.

Brenna, Brita 2011: "King of the Road: Describing Norwegian Landscapes in the Eighteenth Century" i Hvattum, Mari [et al.] 2011, Routes, Roads and Landscapes, Farnham. Ashgate. 14 s.


Christensen, Arne Lie 2002: Det norske landskapet. Om landskap og landskapsforståelse i kulturhistorisk perspektiv, Pax forlag. 352 sider.

*Christensen, Arne Lie 2006: "Havråfilmen femti år atter – en etnologs refleksjoner" i Jord og gjerning 2006, Norsk Landbruksmuseum. Ås. Side 47–58. 12 sider.

*Christensen, Olav 2001: "Fjellet som lekeplass" i Absolutt Snowboard. Studier i sidelengs ungdomskulturer, Avhandling for dr.art.-graden. Det historisk-filosofiske fakultet. Oslo. s 106 – 138. 33 sider.

* Christensen, Olav og Anne Eriksen 1993: "Landskapsromantikk og folketradisjon" i Norveg, 1993-2. s. 27-39. 13. sider.

* Gaukstad, Even og Ragnhild Hoel 1993: "Et forvaltningsperspektiv på kulturlandskapet" i Norveg, 1993-2. ss. 75 - 91. 17 sider.

Gjesvik, Torild 2011: "A Road with a View: C. F. Vogt's Painting of Krokkleiva" i Hvattum, Mari [et al.] 2011, Routes, Roads and Landscapes, Farnham. Ashgate. 11 s.

*** Hagman, Olle 1999: Bilen, naturen och det moderna. Om natursynets omvandlingar i det svenska bilsamhället, Göteborgs Universitet. 189 sider.

*Hodne, Ørnulf 1993: "Naturoppfatning i norske folkeeventyr" i Norveg, 1993-1. s. 5-17. 13 sider.

Hoel, Ragnhild 2003: "Jordbrukslandskapet i endring" i Fortidsminneforeningens årbok, 2003. Oslo.

Hvattum, Mari 2011: "The Man Who Loved Views: C. A. Pihl and the Making of the Modern Landscape" i Hvattum, Mari [et al.] 2011, Routes, Roads and Landscapes, Farnham. Ashgate. 12 s.

Larsen, Janike Kampevold 2011: "Curating Views: The Norwegian Tourist Route Project" i Hvattum, Mari [et al.] 2011, Routes, Roads and Landscapes, Farnham. Ashgate. 12 s.

* Löfgren, Orvar: "Landskabet. Reiseveie, Parkvandringer, Sommerlandet, Stålhestene, Rom og bevægelse" i Hastrup, Kirsen (red) 1992: Den nordiske verden, København . Gyldendal. 80 sider.

* Klepp, Asbjørn 1993: Den mangfoldige fritiden, Ad Notam Gyldendal. Kapittelet: "Utviklingen kom jo å sette preg på ungan...", ss. 85 - 105. 21 sider.

* Löfgren, Orvar 1997: "Mellanrom. Vita fläkar och svarta hål i storstadens utkant" i Moderne landskap..., ss. 45 - 69. 25 sider.

* Reiakvam, Oddlaug 1993: "Knud Knudsen – ”Ljosskrivar” i Jotunheimen" i Norveg, 1993-1. s. 35-52. 18 sider.

*Slagstad, Runa 2008: "Da fjellet ble dannet" i Nils Messel (red.): Oppdagelsen av fjellet, Nasjonalmuseet. Oslo. Side 89 – 99. 11 sider.

* Finnes i kompendium (tekstsamling)

*** Eget kompendium (opptrykk):

Alle kompendier er til salgs i Kopiutsalget. For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis medbringes. Kompendier kan ikke påregnes ferdige før semesterstart

Publisert 26. apr. 2013 11:57 - Sist endret 3. okt. 2013 09:26