This course is discontinued

Semester page for KULH1050 - Autumn 2005

FRIST FOR EKSAMENSINNLEVERING ENDRES TIL MANDAG 12. DESEMBER kl. 15.00

Eksamensinnleveringstidspunkt for KULH 1050 forskyves dermed med en uke. Dette har ikke noe med førsteukasttilbakemelding å gjøre, men med dato for sensur. Sensur settes til 13. januar 2006.

line

Nov. 11, 2005 3:43 PM

Grunnet sykdom går den oppsatte filmvisningen 4. 11 ut.

Nov. 2, 2005 2:50 PM

Det er en misforståelse - jeg er her :) og det blir forelsning idag 21.10 som oppsatt!

Oct. 21, 2005 11:25 AM