This course is discontinued

FRIST FOR EKSAMENSINNLEVERING ENDRES TIL …

FRIST FOR EKSAMENSINNLEVERING ENDRES TIL MANDAG 12. DESEMBER kl. 15.00

Eksamensinnleveringstidspunkt for KULH 1050 forskyves dermed med en uke. Dette har ikke noe med førsteukasttilbakemelding å gjøre, men med dato for sensur. Sensur settes til 13. januar 2006.

line

Published Nov. 11, 2005 3:43 PM - Last modified Nov. 11, 2005 3:43 PM