This course is discontinued

Pensum/læringskrav

Generell introduksjon:

Levack, Brian P.: The witch-hunt in early modern Europe , OBS NY UTGAVE: 3 ed. 2006. Longman. 280 sider.

Hekse- og trolldomstro, magiske forestillinger

Ankarloo, Bengt og Gustav Henningsen: Häxornas Europa 1400-1700, Lund 1987. Institutet for rättshistorisk forskning. S. 11-190 og s. 372-376. Eller engelsk utgave Early Modern European Witchcraft (2001) s. 1-118 og s. 435-441. 184 sider.

Clark, Stuart (ed.): Languages of Witchcraft. Narrative, Ideology and Meaning in Early Modern Culture, London 2001. Macmillan Press. S. 21-195 og s. 217-236. 189 sider.

Oja, Linda: Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige, Stockholm 1999. Brutus Östlings bokförlag Symposion. 284 sider.

Norske trolldomssaker

*Gilje, Nils: "Djevelen står alltid bak. Demonisering av folkelig magi på slutten av 1500-tallet" i Tradisjon, nr. 2, 2001. s. 107-116. 10 sider.

*Hodne, Ørnulf: "Trolldomssaken mot Spå-Eilev. En undersøkelse av holdninger" i Norveg, nr. 24, 1981. s. 7-40. 33 sider.

*Knutsen, Gunnar W: "Norwegian witchcraft trials: a reassessment" i Continuity and Change, nr. 18, Cambridge 2003. s. 185-200. 15 sider.

*Laugerud, Henning: Norsk fritenkerhistorie, kapt. 4 ”Trolldoms- og hekseprosessene”, s. 100-121. Oslo 2001. 21 sider.

* Finnes som kompendium (opptrykk) til salgs i Kopiutsalget. For å handle i Kopiutsalget må man ha gyldig studentbevis. Kompendier kan ikke påregnes klare før semesterstart.

Sum: 1016 sider.

Published Apr. 24, 2006 7:38 PM - Last modified May 10, 2006 1:02 PM