This course is discontinued

Pensum/læringskrav

Hekse- og trolldomstro, magiske forestillinger

Ankarloo, Bengt og Gustav Henningsen: Häxornas Europa 1400-1700, Lund 1987. Institutet for rättshistorisk forskning. S. 11-190 og s. 372-376. 184 sider. Or English edition Early Modern European Witchcraft (2001) p. 1-118 og p. 435-441.

Clark, Stuart (ed.): Languages of Witchcraft. Narrative, Ideology and Meaning in Early Modern Culture, London 2001. Macmillan Press. 240 pages.

Levack, Brian P.: The witch-hunt in early modern Europe, 3 ed. 2006. Longman. 280 pages.

Artikler i tidsskriftet ARV Nordic Yearbook of Folklore, Vol. 62 – 2006:7-205 (180 sider):

Brian P. Levack: Themes of Recent Witchcraft Research (7-31) :

Per Sörlin: Witchcraft and Causal Links: Accounts of Maleficent Witchcraft in the Göta High Court in the Fifteenth and Sixteenth Centuries (51-80) :

Rune Blix Hagen: Female Witches and Sami Sorcerers in the Witch-trials of Arctic Norway (1593-1695) (123-142) :

Gunnar W. Knutsen: The End of the Witch Hunts in Scandinavia (143-164) :

Marko Nenonen: Witch-hunts in Europe: A New Geography (165-186) :

Norske trolldomssaker (artikler i kompendium)

*Gilje, Nils: "Djevelen står alltid bak. Demonisering av folkelig magi på slutten av 1500-tallet" i Tradisjon, nr. 2, 2001. s. 107-116. 10 sider.

*Hodne, Ørnulf: "Trolldomssaken mot Spå-Eilev. En undersøkelse av holdninger" i Norveg, nr. 24, 1981. s. 7-40. 33 sider.

*Knutsen, Gunnar W: "Norwegian witchcraft trials: a reassessment" i Continuity and Change, nr. 18, Cambridge 2003. s. 185-200. 15 sider.

*Laugerud, Henning: Norsk fritenkerhistorie, kap. 4 ”Trolldoms- og hekseprosessene”, s. 100-121. Oslo 2001. 21 sider.

* Finnes som kompendium (opptrykk) til salgs i Kopiutsalget. For å handle i Kopiutsalget må man ha gyldig studentbevis. Kompendier kan ikke påregnes klare før semesterstart.

Sum: 964 sider.

Published Oct. 23, 2008 3:25 PM - Last modified Nov. 6, 2008 11:24 AM