This course is discontinued

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.01.2009Line Esborg  kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 Helga Engs hus   Introduksjonsforelesning   Levack 
17.02.2009John Ødemark   kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 Helga Engs hus   Magi og trolldom som kulturhistorisk og antropologisk problem  Levack om det "intellektuelle grunnlaget" (kapittel 2), introduksjonen i Clark, Sörlin: "Witchcraft and Causal Links: Accounts of Maleficent Witchcraft in the Göta High Court in the Fifteenth and Sixteenth Centuries" (i Arv). Relevant er også Stuart Clarks artikkel i Ankarloo et al (eds.) "Witchcraft and Magic in Europe, Volume 4"  
24.02.2009John Ødemark  kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 Helga Engs hus   Demonologi og idolatri: Magi og trolldom som teologisk problem   Caro og Clark (s. 19-83) i Ankarloo og Henningsen.  
03.03.2009John Ødemark  kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 Helga Engs hus   Loven: Magi og trolldom som juridisk problem   Tedeschi i Ankarloo og Henningsen: Häxornas Europa 1400-1700 eller Early Modern European Witchcraft, Levack kapittel 3.  
10.03.2009Kyrre Kverndokk  kl. 10.15-12 Seminarrom 706 NT  Seminar gr 1  Skriveveiledning.Påmelding til seminarene skjer på oppslagstavlen for kulturhistorie i 4. etg PAM fra 2. februar. 
10.03.2009Kyrre Kverndokk  kl. 14.15 -16.00, Sem.rom 234 Helga Engs hus   Seminar gr 2  Skriveveiledning. Påmelding til seminarene skjer på oppslagstavlen for kulturhistorie i 4. etg PAM fra 2. februar.  
17.03.2009Ørnulf Hodne  kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 Helga Engs hus   Trolldom i Norge 1  Tekster om norsk trolldom fra Arv og kompendium. Også relevant er Ørnulf Hodne 2008: "Trolldom i Norge : hekser og trollmenn i folketro og lokaltradisjon" 
26.03.2009Arne Bugge Amundsen, Hennig Laugerud, Øyvind Eide, Louise Nyholm Kallestrup og Gunnar Knutsen  kl 12.15-16, auditorium U35, Helga Engs hus  Norske trolldomssaker på nett – Norsk Folkeminnesamlings nye internettportal  Halvdagsseminar om databasen over norske trolldomsprosesser. For detaljert program, se Fronter. 
27.03.2009      Frist for innlevering av førsteutkast i Fronter innen kl. 15.00 
31.03.2009Ørnulf Hodne   kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 Helga Engs hus   Trolldom i Norge 2   Tekster om norsk trolldom fra Arv og kompendium. Også relevant er Ørnulf Hodne 2008: "Trolldom i Norge : hekser og trollmenn i folketro og lokaltradisjon"  
21.04.2009JØ  kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 Helga Engs hus   Trolldom som konfesjonell, kulturell og sosial grensemarkør  1.I kompendium: Gilje: "Djevelen står alltid bak. Demonisering av folkelig magi på slutten av 1500-tallet", Laugerud: Norsk fritenkerhistorie, kap. 4 ”Trolldoms- og hekseprosessene”

2.I Arv: Hagen: Female Witches and Sami Sorcerers in the Witch-trials of Arctic Norway

3.I Levack The witch-hunt in early modern Europe, kapittel 4, 5 og 6.

+Ginzburg: Inkvisitoren som antropolog 

28.04.2009Kyrre Kverndokk  kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 14 PAM  Seminar gr 1  Tilbakemelding på og diskusjon av førsteutkast 
28.04.2009Kyrre Kverndokk  Kl. 14.15-16, Sem.rom 234 Helga Engs hus   Seminar gr 2  Tilbakemelding på og diskusjon av førsteutkast 
19.05.2009John Ødemark  kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 Helga Engs hus   Troens og trolldommens poetikk  Clark: Languages of Witchcraft. Narrative, Ideology and Meaning in Early Modern Culture, Levack kapittel 8. Relevant er også Roy Porters artikkel i Ankarloo et al (eds.) Witchcraft and Magic in Europe, Volume 5.  
27.05.2009jø  Onsdag kl 14.15-16, Sem.rom 454 P.A.Munchs Hus  seminar. kulturmøter, prosesser i Finnmark. Sluttdiskusjon.  les Hagens artikkel i Arv og Laugeruds artikkel i komp.  
05.06.2009      Frist for innelevering av Mappeeksamen innen kl. 15.00 i Fronter.

Sensur uke 26 

Published Dec. 4, 2008 3:49 PM - Last modified June 23, 2009 2:50 PM