This course is discontinued

Pensum/læringskrav

Broedel, Hans Peter: The Malleus Maleficarum and the Construction of Witchcraft. Theology and Popular Belief, 2003. Manchester.

Gilje, Nils: Heksen og humanisten. Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet, 2003. Bergen.

Hodne, Ørnulf: "”Innledning”, ”Den diabolske heksa” og ”Trollfolk for retten”" i Trolldom i Norge. Hekser og trollmenn i folketro og lokaltradisjon, 2008. Oslo, s. 1-31 og 208-265.

Levack, Brian P.: The witch-hunt in early modern Europe, 3 ed. 2006. Longman. 280 pages.

McCormack, Sabine: "“Demons, Imagination, and the Incas”" i Representations, 1991. s. 121- 145. Full text.

Oldridge, Darren (red.): The Witchcraft Reader, 2002. London & New York. (UTVALG).

Artikler i kompendium

*Cervantes, Fernando: "The Devils Encounter with America" i J. Barry et al (eds.): Witchcraft in Early Modern Europe. Studies in Culture and Belief, 1996. Cambridge, s. 119-144.

*Gilje, Nils: "Djevelen står alltid bak. Demonisering av folkelig magi på slutten av 1500-tallet" i Tradisjon, nr. 2, 2001. s. 107-116. 10 sider.

*Ginzburg, Carlo: "The Inquisitor as Anthropologist" i Clues, Myth and the Historical Method, 1989. s. 156-164.

*Hagen, Rune: "Amtmann Lilienskiold og hans heksestudier" i Lilienskiold, Hans H: Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark, 1998. Tromsø, s. 9- 50.

*Laugerud, Henning: Norsk fritenkerhistorie, kap. 4 ”Trolldoms- og hekseprosessene”, s. 100-121. Oslo 2001. 21 sider.

*Oja, Linda: Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige, 2000.

* Finnes som kompendium (opptrykk) til salgs i Kopiutsalget. For å handle i Kopiutsalget må man ha gyldig studentbevis. Kompendier kan ikke påregnes klare før semesterstart.

+ et utvalg kildetekster tilgjengelig i FRONTER

Published Oct. 1, 2010 9:06 AM - Last modified Nov. 16, 2010 3:17 PM