This course is discontinued

Pensum/læringskrav

Ankarloo, Bengt og Gustav Henningsen: Häxornas Europa 1400-1700, Lund 1987. Institutet for rättshistorisk forskning. Or English edition Early Modern European Witchcraft (2001) p. 1-118 og p. 435-441. (UTVALG).

Clark, Stuart (ed.): Languages of Witchcraft. Narrative, Ideology and Meaning in Early Modern Culture, London 2001. Macmillan Press. (UTVALG).

Clark, Stuart: "Witchraft and Magic in Early Modern Culture" i B. Ankarloo et al (red): Witchraft and Magic in Europe, vol. 4. The Period of the Witch Trials, The Athlone Press, London 2002. s. 97-169. Kan kjøpes på Amazon.

Davis, Owen: Popular Magic: Cunning-folk in English History, 2007, London, s. 1-187.

Ferber, Sarah: Demonic Possession and Exorcism, 2004, London. (136 sider).

Gaskill, Malcolm: Witchcraft: A Very Short Introduction, 2010, London (123 sider).

*Gilje, Nils: "Djevelen står alltid bak. Demonisering av folkelig magi på slutten av 1500-tallet" i Tradisjon, nr. 2, 2001. s. 107-116. 10 sider.

Gilje, Nils: Heksen og humanisten. Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet, 2003. Bergen.

Ginzburg, Carlo: "The Inquisitor as Anthropologist" i Clues, Myth and the Historical Method, 1989. s. 156-164. Fronter.

*Hagen, Rune: "Amtmann Lilienskiold og hans heksestudier" i Lilienskiold, Hans H: Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark, 1998. Tromsø, s. 9- 50.

Hodne, Ørnulf: "Innledning”, ”Den diabolske heksa” og ”Trollfolk for retten" i Trolldom i Norge. Hekser og trollmenn i folketro og lokaltradisjon, 2008. Oslo, s. 1-31 og 208-265.

*Laugerud, Henning: Norsk fritenkerhistorie, kap. 4 ”Trolldoms- og hekseprosessene”, s. 100-121. Oslo 2001. 21 sider.

Levack, Brian: The witch-hunt in early modern Europe, 3 ed. 2006. Longman.

Oldridge, Darren (red.): The Witchcraft Reader, Second edition, 2008. London & New York. (UTVALG).

* tilgjengelig som KOMPENDIUM på Kopiutsalget

Published Oct. 11, 2011 3:58 PM - Last modified Jan. 25, 2012 7:25 PM