KULH1111 – Tupac, hiphop og kulturhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tupac Amaru Shakur (1971-1996) er en av de mest kjente og kontroversielle representantene for gangster-rappen innen hiphop-kulturen. Hvem som skjøt og drepte han i 1996, er fortsatt et uavklart spørsmål. Han har blitt et ikon med helgenstatus langt utover fansen. Referanser til han og hans budskap dukker opp over hele kloden, fra Barack Obamas slagord om ”changes”, til palestinere og israeleres ønsker om fred i Midtøsten, til ungdom i Groruddalen som vil at deres erfaringer skal bli tatt på alvor.

Tupac var selv andre generasjon Black Panther. Det var hans mor som ga han navnet Tupac Amaru for å vise til kampen mot undertrykkingen i Latin-Amerika, fra Perus siste inka i 1571 til 1960-tallets bygerilja i Uruguay og Argentina. Selv tok han navnet Makaveli, etter den italienske filosofen Niccoloò Machiavelli fra det 16.århundre for å markere et politisk program og en strategi for protest.

Emnet løfter fram hvordan et enkelt menneske kan settes inn i en større vev av kulturelle mønstre og hvordan en lokal fortellertradisjon har blitt et internasjonalt fenomen. Faglige stikkord er fortellerpraksiser, mentalitet og tidsforståelse.

Emnet er et valgfritt emne i fordypningsgruppen og støttegruppen i kulturhistorie.

Hva lærer du?

Studenter som har fulgt emnet og avlagt eksamen skal være i stand til å:

  • demonstrere innsikt i hip-hop-kulturens bakgrunn og utvikling, globalt og i Norge
  • ha kjennskap til Tupac Amaru og motstanden mot europeisk kolonialisering
  • ha oversikt over forholdet mellom nasjon og ideologi fra Machiavelli til svart frigjøring
  • forstå forholdet mellom religion og rap
  • kunne identifisere og analysere eksempler på fortellinger av og om Tupac ved hjelp kulturhistorisk teori
  • se sammenhenger mellom feminisme og hip-hop
  • forstå hva som skjer når motstand og lokal kultur blir til globale og kommersielle fenomener
  • å sette pris på rytme, tekst og musikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret.

Obligatorisk aktivitet

I løpet av semesteret skal studentene levere to mindre skriftlige oppgaver. Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart. Innleveringsfristene vil stå i detaljert undervisningsplan. For å kunne gå opp til eksamen må obligatorisk aktivitet være godkjent.

 

Retningslinjer for obligatorisk aktiviteter ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på ca. 6 sider (2300 tegn per side, 12 pkt, halvannen linjeavstand).

For å kunne gå opp til eksamen må obligatorisk aktivitet være godkjent.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk