Periodisk evaluering

Periodisk evaluering høst 2012

Emneansvarlig: Knut Aukrust

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

1) Det var første gang emnet ”Tupac, hiphop og kulturhistorie” ble gjennomført. En av målsettingene med undervisningen var å invitere og engasjere studentene til aktiv deltakelse i utformingen av studiet. Den store tilstrømningen til emnet ga særskilte utfordringer for organisering av gruppearbeid og muntlige framføringer av kvalifiseringsoppgavene. Entusiasmen både hos lærere og studenter holdt helt i mål.

2) 85 studenter fulgte emnet hvorav 69 gikk opp til eksamen. Karakterfordelingen var slik:
12 A, 17 B, 21 C, 16 D og 3 E. God gjennomføring og snittkarakter på C skyldes i stor grad engasjerte og flinke studenter.

3) Det er viktig å gripe fatt i organiseringen av gruppearbeid/kvalifiseringsoppgaven allerede fra starten av semesteret.

4) Høstens undervisning og emnets karakter viser hvor viktig det er at UiO og instituttet tar studentenes egne kulturelle erfaringer på alvor og gjør det mulig å forholde seg til disse på faglig vis. Det var nettopp det Tupac-emnet maktet på en profilert og tydelig måte. Studentene fikk tett oppfølging med detaljerte planer. Alle forelesninger ble lagt ut i Fronter, delvis i forkant eller umiddelbart etterpå, sammen med lydopptak av undervisningen – i mp3-format. Varierte undervisningsformer med film, musikk og tekstanalyser utfylte det kulturhistoriske perspektivet. Gjesteforelesninger, med blant annet Vinni, og gruppelærer var blant høydepunktene. Alle som var deltakere i emnet kunne ta juleferie litt klokere. Emnet er særdeles gunstig for å skape interesse for kulturhistorie som akademisk disiplin.
To be continued….

Publisert 20. feb. 2013 13:47