Semesterside for KULH1111 - Høst 2017

Hjemmeeksamen starter mandag 4. desember kl. 11:00 og skal gjennomføres i INSPERA. Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

Besvarelsen skal være på ca. 6 sider (à 2300 tegn uten mellomrom), 12 pkt, halvannen linjeavstand. På IKOS nettsider finner du viktig informasjon om innlevering, format og oppsett.

På eksamensbesvarelsen skal du skrive kandidatnummeret ditt, IKKE navn. Kandidatnummeret er nå tilgjengelig i Studentweb. Du må skrive kandidatnummeret både på forsiden og øverst på hver side (bruk topptekstfunksjonen i Word).

Husk å inkludere kandidatnummeret ditt i filnavnet også.

Får du problemer med innleveringen ta kontakt med studiekonsulenten umiddelbart og innen fristen for innlevering går ut.

Lykke til!

24. nov. 2017 08:59