Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 18. juni 2004 02:00

Ingen kandidater er kalt inn til muntlig.

Publisert 10. juni 2004 02:00

Evaluering av undervisningen Til de som ennå ikke har gjort det: Det er fremdeles mulig å fylle ut evalueringsskjemaet i Classfronter. Det tar bare et par minutter, og er til stor hjelp for instituttet i planleggingen av neste semesters undervisning. Gå inn i CF-rommet, velg 'Evaluering', fyll ut skjemaet på skjermen og trykk 'Send svar'. Svarfrist er 16. juni.

Publisert 10. juni 2004 02:00

Sensur: 18. juni Mulighet for å få muntlig begrunnelse av sensor: 21. juni kl. 12.30 - 15.00 på rom 414 PAM Evt. muntlig: 21. juni

Publisert 13. mai 2004 02:00

Tid og sted for skoleeksamen:

KULH2000 Kulturhistorisk teori og metode 24.mai, Sophus Bugges lesesal, del B kl. 09-15 Møt opp 15. min. før.

Publisert 17. feb. 2004 01:00

Forelesningen 11. mars er flyttet frem til 18. mars. Se detaljert undervisningsplan.

Publisert 21. jan. 2004 01:00

Alle frister for innlevering av skriftlige arbeider blir lagt ut i classfronter.

Publisert 5. jan. 2004 01:00

Det er opplæring i bruk av Classfronter 13. + 14. + 15. januar. Alle dager 10.00 - 12.30, PC-stue 1 SB. For mer informasjon og påmelding; se siden Om Classfronter

Publisert 15. des. 2003 01:00

Detaljert undervisningsplan er nå klar.

Publisert 15. des. 2003 01:00

8. januar kl. 10.15 - 12.00: Orienteringsmøte for alle emner ved kulturhistorisk seksjon. Presentasjon av de ulike emner ved hovedlærer og gruppelærer.

Kort presentasjon av undervisningsopplegget, classfronteropplæring og studieinformasjon på web.

Publisert 17. nov. 2003 01:00

Detaljert undervisningsplan er ennå ikke klar. Den vil bli publisert på denne siden så snart den foreligger.