Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Leselisten er retningsgivende for de kunnskaper som studenten forventes å tilegne seg i løpet av studiet.

Bjurman, Eva Lis: Catrines intressanta blekhet, 1998. 271 s.

Burke, Peter (ed.): New Perspectives on Historical Writing, 1991. 250 s.

Burke, Peter: Popular Culture in Early Modern Europe, 1994. 286 s.

Christiansen, Palle Ove: Kulturhistorie som opposition, 2000. 200 s.

Eriksen, Anne m.fl. (red.): Historien in på livet, 2002. 270 s.

Frykman, Jonas og Orvar Löfgren: Det kultiverte mennesket, Oslo 1994 (1979). Pax Forlag. 244 s.

Garnert, Jan: I dialog med historien, 1994. 133 s.

Mellemgaard, Signe: Kroppens natur, 1998. 357 s.

Ong, Walter: Orality and Literacy, 1988. 190 s.

Palmenfelt, Ulf: Per Arvid Säves möten med människor och sägner, 1994. 250 s.

Stoklund, Bjarne (red.): Kulturens nationalisering. Et etnologisk perspektiv på det nationale, 1999. 230 s.

Publisert 6. mars 2005 13:36