Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Forelesninger

Det gis 6-8 dobbelttimer med forelesninger dette semesteret. Forelesningene starter i uke 2 eller 3. For tid/sted/innhold; se Detaljert undervisningsplan.

Obligatorisk nettundervisning

Det er obligatorisk nettundervisning i dette emnet. Nettundervisningen finner sted i Classfronter. Det er påmelding via eksamensmeldingen i StudentWeb. For å melde deg på nettundervisningen må du svare 'JA' på om du vil følge undervisningen dette semesteret, samt melde deg på et undervisningsparti.

Publisert 6. mars 2005 13:36