Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.01.2010Anne Eriksen  Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus  Introduksjon til emnet. Praktisk info + forelesning   Troels-Lund: Om kulturhistorie  
28.01.2010Anne Eriksen  Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus   Forelesning  Norbert Elias: Civilization as a specific transformation of human behaviour  
04.02.2010Anne Eriksen  Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus   Forelesning  Kulturhistorie som forskningstradisjon (Burkes bok)  
08.02.2010Line Esborg  Mandag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 13 P.A. Munchs hus  Oppgaveseminar  Diskusjon av eksamensoppgaven(e) 
18.02.2010Anne Eriksen  Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus  Forelesning  Inspirasjonen fra antropologen: Geertz. Eksempel fra kulturhistorien: Darnton.

Underveisevaluering ble gjennomført 

06.04.2010  Fronter innen kl. 15.00  Frist, innlevering førsteutkast   
09.04.2010  Fronter  Frist, opponentkommentarer   
08.04.2010Anne Eriksen  Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus   Forelesning  Den nye kulturhistoriens teorigrunnlag (fortsettelse av gjennomgangen av Burkes bok). 
16.04.2010Line Esborg  Fredag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 7 P.A. Munchs Hus (MRK! TID OG STED)  Oppgaveseminar  Tilbakemelding på førsteutkast 
22.04.2010Anne Eriksen  Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus  Forelesning  Den nye kulturhistoriens forskningsfelt. 
29.04.2010Anne Eriksen  Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus  Forelesning  Bottigheimers bok 
06.05.2010Anne Eriksen  Torsdag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 2 Sophus Bugges hus   Forelesning  Kulturanalyser.  
28.05.2010  Fronter innen kl. 15.00  Eksamensinnleveringsfrist  Essayoppgave, liten oppgave samt obligatorisk erklæring  
Publisert 2. des. 2009 13:57 - Sist endret 25. mars 2010 14:03