Eksamen KULH2001

Kandidatnummer til KULH2001 finn de no i StudentWeb.

Begge oppgåvene i eksamensmappa leverast i eit dokument, eksamen skal ha sidetal og kandidatnummer.

Opponentkommentarane leverast i ei eiga mappe I eksamensinnleveringsmappa på Fronter.

Husk å også levere 'Obligatorisk erklæring vedrørande fusk' - denne finn de elektronisk i innleveringsmappa.

 

Ved sjukdom eller tekniske problem ta kontakt med studiekonsulent Marie Nicolaisen umiddelbart!

Publisert 11. mai 2015 15:37