Beskjeder

Publisert 7. mai 2019 15:08

Mappeeksamen skal leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera. NB! Besvarelsen skal lastes opp som én fil og i pdf-format.

Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

På besvarelsen skal du ikke skrive navnet ditt, men bruke kandidatnummeret som du finner i StudentWeb. Husk å skrive kandidatnummeret både på forsiden og øverst på hver side av besvarelsen (bruk topptekst funksjonen i Word). 

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Har du spørsmål eller får problemer med innleveringen, kontakt ...