Pensum

Grunnbøker (disse burde skaffes):

Green, Anna. 2008. Cultural History. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Burke, Peter. 2008. What is Cultural History? Cambridge: Polity Press.

 

Reader, sortert etter forelesninger / seminartimer. Mange av disse er tilgjengelig online på Canvas, markert med C i timeplan (eller fra UiO / VPN):

1. Innføring -

2. Store fortellinger

White, Hayden. 2003. Historie og fortelling. Utvalgte essay, oversatt av Kari og Kjell Risvik. Oslo: Pax. Side 7-54

              Les: Innledning av Heidi Norland, s.7-28, og Whites Den historiske teksten som litterært artefakt, s. 29-54.

3. Små fortellinger (Green kap. 1)

Kildetekst: Troels -Lund, Troels Frederik 1894Om kulturhistorie. København. Side ii-xl.

Kildetekst: Asbjørnsen, Peter Christen. [1843]. En signekjærrings fortellinger / Berte Tuppenhaugs fortellinger. (Se på hele avisene fra 1843 i Canvas)

4. Historiografiske perspektiver: Mentalitet og siviliseringsprosessen (Green kap. 2)

Elias, Norbert. 2000 [1939]. The Civilizing Process. Oxford: Blackwell, side 45-182. (Mange kildeeksempler i hovedteksten, les paa tvers med blikk paa argumentasjonen)

Bloch, Marc. 1973 [1924]. The Royal Touch. Sacred Monarchy and Scrofula in England and France. Routledge & Kegan Paul, s.11-27 (The beginnings of the touch for scrofula) og s. 231-243 (A critical interpretation of the royal miracle). 

5. Historiografiske perspektiver: Symbol og praksis (Green kap. 3)

Geertz, Clifford. 1972. Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight. In: Daedalus Vol. 101, No. 1, side 1-37.

Darnton, Robert 1984: The great cat massacre and other episodes in French cultural history, New York. Side 75-104.

6. Teorie i praksis I 

Miner, Horace. 1956. Body Ritual Among the Nacirema. In: American Anthropologist 58(3), 503-507.

7. Historiografiske perspektiver: Diskurs, kunnskap, makt (Green kap. 4)

Rubinow, Paul. 1984. The Foucault Reader. New York: Pantheon, Side 3-30, 141-167.

              Les: Introduction, s. 3-30.  Foucaults The Birth of the Asylum [from Madness and Civilisation], s. 141-167.

Foucault, Michel: Forord fra: Tingenes orden. En arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket. Oslo: Spartakus. Side 7-19.

8. Historiografiske perspektiver: Tradisjon, kognisjon, suksess (Green kap. 5)

Sperber, Dan. 1996 [1984]. Anthropology and Psychology. Towards an Epidemiology of Representations. In: Explaining Culture, Blackwell, side 56-76.

Se også på:

Bartlett, Frederic. 1995 [1932]. Remembering. A study in experimental and social psychology. Cambridge University Press. [Se på "The War of the Ghosts"-Eksperiment: The Method of Repeated Reproduction, side 63-67 og 93-94; The Method of Serial Reproduction, side 118-129.]

Barrett, Justin L.; Melanie A. Nyhof. 2001. Spreading Non-natural Concepts. The Role of Intuitive Conceptual Structures in Memory and Transmission of Cultural Materials. In: Journal of Cognition and Culture 1/1, side 69-100.

9. Teori i praksis II 

Boyer, Pascal. 1996. What makes Anthropomorphism Natural: Intuitive Ontology and Cultural Representation. In: The Journal of the Royal Anthropological Institute 2/1, side 83-97.

10, 11. Oppsumering og oppgaveseminar (Green kap. 6, Burke)

_________

Bakgrunnstekster til mappeeksamens oppgave 2:

Kildetekst: Asbjørnsen, Peter Christen. [1843]. En signekjærrings fortellinger / Berte Tuppenhaugs fortellinger.

Førsteutgaven i Den Constitutionelle fra 1843 finnes i Canvas, mange senere utgaver på nb digital.

Anbefalt bakgrunnsinfo om Asbjørnsen og kloke folk:

Edvardsen, Erik Henning. 2012. Om kunsten å målbinde eventyr. I: Erik Henning Edvardsen (red.) En dør til Asbjørnsen og hans verden. Asbjørnsenselskapet, Norsk Folkeminnelag / Aschehoug, 41-80.

Solberg, Olav. 2012. Asbjørnsens huldreeventyr. I: Erik Henning Edvardsen (red.) En dør til Asbjørnsen og hans verden. Asbjørnsenselskapet, Norsk Folkeminnelag / Aschehoug, 81-96.

Blecourt, Willem de. 1994. Witch Doctors, Soothsayers and Priests. On Cunning Folk in European Historiography and Tradition. In: Social History Vol. 19, No. 3, side 285-303

NBL om Asbjørnsen

Publisert 5. des. 2018 11:09 - Sist endret 5. des. 2018 11:09