Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. mai

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 4. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 25. juni

Obligatorisk innlevering

Opponentkommentarer

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 22:08