Pensum

Grunnbok:

Green, Anna. 2008. Cultural History. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Historisk orientering: 

Salmi, Hannu: 19th Century Europe: A Cultural History. Wiley 2008. 

Mer orientering i kulturhistorie: 

Burke, Peter. 2008. What is Cultural History? Cambridge: Polity Press.

Reader, sortert etter forelesninger / seminartimer. 

Tilgjengelig online på Canvas (markert med C i timeplan) eller med link (obs: tilgang kan være begrenset til UiO / VPN):

  1. Innføring: Salmi som bakgrunn
  2. Store og små fortellinger: (Green kap. 1) 

Kildetekster knyttet til oppgaven finnes i Canvas

  1. Mentalitet og sivilisering: (Green kap. 2) 

Elias, Norbert. 2000 [1939]. The Civilizing Process. Oxford: Blackwell, side 45-182. (Mange kildeeksempler i hovedteksten, les på tvers med blikk på argumentasjonen);

Bloch, Marc. 1973 [1924]. The Royal Touch. Sacred Monarchy and Scrofula in England and France. Routledge & Kegan Paul, s.11-27 (The beginnings of the touch for scrofula) og s. 231-243 (A critical interpretation of the royal miracle). 

  1. Utopia and agency: (Green kap. 2 og første del av kap. 3)

Williams, Raymond. 1978. "Utopia and Science Fiction." Science Fiction Studies Vol. 5, No. 3. 203-214.

Irigaray, Luce. 1981. ‘When the Goods Get Together’. Trans. Claudia Reeder. New French Feminisms. Ed. Elaine Marks and Isabelle de Courtivron. Schocken Books. 107–10.

Grudova, Camilla. 2017. "Unstitching." The Dolls Alphabet. Coffee House Press. 11-13.

  1. Symbol og praksis: (Green kap. 3)

Geertz, Clifford. 1972. Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight. In: Daedalus Vol. 101, No. 1, side 1-37.   

Darnton, Robert 1984: The great cat massacre and other episodes in French cultural history, New York. Side 75-104.

  1. Språk og struktur: (Green kap. 4)

White, Hayden. 2003. Historie og fortelling. Utvalgte essay, oversatt av Kari og Kjell Risvik. Oslo: Pax. Side 7-54, Les: Innledning av Heidi Norland, s.7-28, og Whites Den historiske teksten som litterært artefakt, s. 29-54.

  1. Diskurs, kunnskap, makt (Green kap. 5)

Rubinow, Paul. 1984. The Foucault Reader. New York: Pantheon, Side 3-30 og 141-167. Les: Introduction, s. 3-30 og Foucaults The Birth of the Asylum [from Madness and Civilisation], s. 141-167.

Foucault, Michel: Forord fra: Tingenes ordenEn arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket. Oslo: Spartakus. Side 7-19.

  1.  Tradisjon og tradering (Green kap. 5)

Sperber, Dan. 1996 [1984]. Anthropology and Psychology. Towards an Epidemiology of Representations. In: Explaining Culture, Blackwell, side 56-76.

  1. Oppsumering (Green kap. 6, Burke)

 

Publisert 25. nov. 2019 10:15 - Sist endret 13. jan. 2020 11:40