Semesterside for KULH2081 - Høst 2015

Til studentar på KULH2081,

Heimmeksamen startar i dag, måndag 23. november 12:30. Oppgåva finn de i mappa "Eksamensoppgave og praktisk rundt eksamen" i Fronter. Det er ein versjon i Word og ein versjon som PDF.

Oppgåva leverast 15.00, torsdag 26. november i frontermappa "innlevering av eksamen." Har du fått innvilga ekstra tid finn du ei eiga innleveringsmappe for dette.

Obligatorisk erklæring vedrørande fusk skal ikkje leverast, men set deg inn i  innføring av sitat og kjeldebruk som de finn i same mappe som eksamensoppgåva.

Ved sjukdom eller tekniske problem skal eg eller institutet kontaktast UMIDDELBART. Kontaktinfor finn de på eksamensoppgåva.

Lukke til!

Beste helsing
Marie Nicolaisen
IKOS

23. nov. 2015 09:03