Beskjeder

Publisert 17. nov. 2016 13:11

Eksamen i KULH2081 Materiell kultur i en globalisert verden er neste veke (21.-24. november.)

Eksamensoppgåva vil bli tilgjengelig i fronter, og på semestersida måndag 12.30 og innlevering er 15.00 torsdag, i Fronter. Studentar som har fått innvilga ekstra tid vil ha si eiga innleveringsmappe i Fronterrommet.

Både eksamensoppgåva og innleveringsmappene ligg i mappa "Eksamen." Her finn de også eksamensressurar om bruk av kjelder og referansesystem. Det skal ikkje leverast obligatorisk erklæring vedrøande fusk.

Om de har spørsmål om oppgåva kan de ta kontakt med emneansvarlig Siv Ringdal. Ho er tilgjengelig for spørsmål tysdag 22. november mellom 10.00-11.00. Ho kan kontaktast  på telefon 22 85 64 49, eller via e-post.

Ved sjukdom eller tekniske problem ta kontakt med meg umiddelbart. Er det praktiske/tekniske spørsmål rundt eksamen kan de også ta kontakt med studiekonsulent Marie Nicolaisen (marie.nicolaisen@ikos.uio.no, 22 85 42 73)