Semesterside for KULH2081 - Høst 2017

Det er opprettet en egen eksamensmappe i Fronter. Eksamensoppgaven vil gjøres tilgjengelig i mappen "Eksamensoppgave" kl. 11:00 mandag 27. november.

Besvarelsen skal leveres i mappen «Eksamensinnlevering» i Fronter. Innleveringsfrist finner du på semestersiden

Besvarelsen skal være på 6-8 sider (ikke inkludert forside og litteraturliste). På IKOS nettsider finner du viktig informasjon om innlevering, format og oppsett.

På eksamensbesvarelsen skal du skrive kandidatnummeret ditt, IKKE navn. Kandidatnummeret er nå tilgjengelig...

20. nov. 2017 15:28