KULH2090 – Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Historien skrives av oss. I dette emnet lærer du å jobbe med kulturananalytiske prosjekter og formidling av kulturhistorisk kunnskap. Måten et gitt materiale presenteres og arrangeres på påvirker publikums forståelse, og i dette kurset vil du lære om ulikheter og prøve ut forholdet mellom, blant annet, en monters tredimensjonale arrangement av originalgjenstander og bildenes rekkefølge og den narrative stemme i video.

Prosjektmaterialet kommer fra Norsk Folkeminnesamling – Institutt for kulturstudier og orientalske språk sitt eget kulturhistoriske arkiv med 100 års historie og med et kildemateriale som spenner over nesten tusen år. Arkivet er fylt med gode fortellinger om dagliglivet før og nå, helligdager og krig, lokal- og verdenspolitikk, drømmer om huldreland, frykten for trolldom. Norsk Folkeminnesamling inneholder også kunsthistorisk interessant materiale som brev, tegninger, malerier og byster signert 1800- og 1900-tallets kjente norske kunstnere. Kunsten blir således et viktig visuelt bindeledd til øvrige arkivalia ved NFS og blir brukt som inngangsvinkel til arkivet.  

I undervisningen får du eksklusiv tilgang til ukjente kilder for å skrive kulturhistorie. Forelesningene lærer deg om:

 • forskjellige måter å skrive og presentere kulturhistorie på
 • variert formidling og arrangement av kulturhistorisk kunnskap
 • systematisk bruk av medier (for eksempel tekst, video og utstillingsmonter)
 • selvstendig gjennomføring av prosjekter.

I seminarene får du oppfølging fra det første møte med en forgangen periode til produksjon av en egen video og utstilling i studentbiblioteket Sophus Bugge basert på arkivmaterialet fra Norsk Folkeminnesamling.

Med utgangspunkt i et valgt kunstgjenstand fra NFSvil studentene lære å anvende og utvikle sine ferdigheter og kunnskaper i kulturhistorie. Studentene vil under veiledning lære å kontekstualisere kulturhistoriske gjenstander, bruke kildematerialet og ulike metodologiske tilnærminger og teoretiske perspektiver for å fortelle historier.

Hva lærer du?

Hvordan kan faget kulturhistorie og kulturhistorisk forskning fremstilles og formidles? Emnet fokuserer på forskjellige måter å formidle både historie, kunst og relasjon mellom dem. Med kildemateriale fra Norsk Folkeminnesamling (NFS) lærer studentene om forskjellige måter å arbeide med ulike medier og får øvelse i refleksjon og bruk av forskjellige metodologiske tilnærminger og teoretiske perspektiver.  Studentene vil utfordres på å bli bevisst det subjektive og skapende aspekt som ligger i utvelgelse og arrangement av kildematerialet. Prosjektarbeidet er relevant i mange yrkesfelt som driver med analyse og formidling.

Emnet er lagt opp slik at du vil få praktisk trening i prosjektarbeid med både muntlig, skriftlig og visuell historieformidling som læringsmål.

Du lærer:

 • selvstendig planlegging og gjennomføring av et prosjekt
 • kritisk bruk av arkivkilder
 • å evaluere og formidle historisk materiale
 • kunnskapsformidling og kunnskapsarrangement.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesninger og seminarer  og to heldagers workshopper. Det vil være tett oppfølging og veiledning fra involverte lærere.

Obligatorisk aktivitet

Praktisk arbeid er et sentralt aspekt av kurset og det er obligatorisk å delta på de to heldags workshopene (videoworkshop og monterworkshop).

Disse krever ikke spesifikke forkunnskaper og er veiledet.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe som skal inneholde tre oppgaver:

 • video (individuelt arbeid basert på workshop)
 • utstilling i monter (gruppearbeid basert på workshop)
 • refleksjonsnotat, skriftlig, 4 A4-sider inkl. kildehenvisninger (individuelt arbeid)

 Oppgavene i mappen gjøres kjent ved semesterstart.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Emnet går siste gang våren 2019. Erstattes av KULH2009.

Eksamen

Vår 2019

Eksamen gjennomføres siste gang våren 2019.

Undervisningsspråk

Norsk

Våren 2019 vil undervisningen gjennomføres på norsk og engelsk