Underveisevaluering KULH3001

Vår 09

Underveisevaluering utført av Kyrre Kverndokk.

Metode: Evalueringsskjema i Fronter (åpen 18.mars - 3.april)