Pensum/læringskrav

Metodelitteratur

* Arne Bugge Amundsen: "Historiens tale og talen i historien. " i Anne Eriksen og Knut Aukrust (red) : Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger., 1999. Novus forlag, Oslo. s 41–69: 29 s.

* Nina Møller Andersen: I en verden af fremmede ord. Bachtin som sprogbruksteoretiker, 2002. Akademisk, København. s. 103–150 : 48 s.

* Peter Burke : Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, 2001. Reaktion Books; London. Introduction: The Testemony of Images, s 9-20, Kapittel 5. Material Culture through Images, s.81-102: totalt 44 s.

* Anne Eriksen: ""Livets goder og livets mørke" – erfaring og tolkning i autobiografisk materiale" i Nord-nytt 41, 1990. s 12–23: 12 s.

* Line Esborg: "Mellom bakkar og berg. Om den norske EU-motstandens retoriske sted" i Anne Eriksen et. al (red.): Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik, 2002. Nordic Academic Press, Lund. s 239–257: 19 s.

* Finnes som kompendium (tekstsamling) til salgs i Kopiutsalget

Anna Götlind og Helena Kåks: Handbok i konsten att skriva mikrohistoria, 2004. Natur och kultur, Stockholm.

(Anbefalt) Tematisk litteratur våren 2014: Års- og livshøytider

Alver, Brynjulf 1981: Dag og merke : folkeleg tidsrekning og merkedagstradisjon, Bergen. *

Amundsen, Arne Bugge, Bjarne Hodne og Ane Ohrvik (red.) 2006: Ritualer. Kulturhistoriske studier, Oslo.

Bell, Catherine M. 2009: Ritual. Perspectives and Dimensions, New York.

Blehr, Barbro 2000: En norsk besvärjelse. 17 maj-firande vid 1900-talets slut, Stockholm.

Bringéus, Nils Arvid 1976: Årets fester, Stockholm.

Bø, Olav: Årshøgtidene i norsk folketradisjon, Oslo. *

Dybdahl, Audun  2011: Primstaven i lys av helgenkulten : opphav, form,

funksjon og symbolikk. Trondheim.

Gennep, Arnold van 1999: Rites de passage. Overgangsriter, Oslo.

Handelman, Don 1990: Models and mirror: towards an antrohpoligy of public events, New York.

Hobsbawn, Eric and Terence Ranger (ed.)  1983: The Invention of Tradition, Cambridge.

Klein, Barbro 1995: Gatan är vår! Ritualer på offentliga platsre, Stockholm.

Moore, Sally F. and Barbara Myerhoff 1977: Secular Ritual, Amsterdam.

Muir, Edward 1997: Ritual in Early Modern Europe, Cambridge.

Næss, Helene 2009: Årets ritualer. Fester og merkedager, Oslo.

Salomonsen, Jone 1999: Riter : religiøse overgangsritualer i vår tid, Oslo.  *

Skjelbred, Ann Helene Bolstad 1995: År og dag : tradisjoner i årets løp : bibliotekarens lille oppslagsbok, Oslo *

Turner, Victor 1995: The Ritual Process. Structure and Anti- Structure, New York.

Bøker merkt * finnes på NB Digital

Publisert 31. okt. 2013 10:11 - Sist endret 20. jan. 2014 16:18