Pensum/læringskrav

Metodelitteratur

* Arne Bugge Amundsen: "Historiens tale og talen i historien. " i Anne Eriksen og Knut Aukrust (red) : Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger., 1999. Novus forlag, Oslo. s 41–69: 29 s.

* Nina Møller Andersen: I en verden af fremmede ord. Bachtin som sprogbruksteoretiker, 2002. Akademisk, København. s. 103–150 : 48 s.

* Peter Burke : Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, 2001. Reaktion Books; London. Introduction: The Testemony of Images, s 9-20, Kapittel 5. Material Culture through Images, s.81-102: totalt 44 s.

* Anne Eriksen: ""Livets goder og livets mørke" – erfaring og tolkning i autobiografisk materiale" i Nord-nytt 41, 1990. s 12–23: 12 s.

* Line Esborg: "Mellom bakkar og berg. Om den norske EU-motstandens retoriske sted" i Anne Eriksen et. al (red.): Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik, 2002. Nordic Academic Press, Lund. s 239–257: 19 s.

* Finnes som kompendium (tekstsamling) til salgs i Kopiutsalget

Anna Götlind og Helena Kåks: Handbok i konsten att skriva mikrohistoria, 2004. Natur och kultur, Stockholm.

(Anbefalt) Tematisk litteratur våren 2015: Eventyr

 

 

Publisert 10. des. 2014 10:48 - Sist endret 10. des. 2014 10:48