Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 5. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 26. juni

Innlevering av idénotat

Innlevering av tekst til sluttseminar

Muntlig opposisjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 14:03