Pensum/læringskrav

Metodelitteratur

 • Amundsen, Arne Bugge: "Historiens tale og talen i historien. " i Anne Eriksen og Knut Aukrust (red) : Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger., 1999. Novus forlag, Oslo. s 41–69: 29 s.
 • Gérard Genette. Paratekster s 91-107. Bjerring-Hansen, Jens og Torben Jelsak (red) 2010. Boghistorie. Aarhus universitetsforlag.
 • Andersen, Nina Møller 2010: "Talesporg og sproglig polyfoni. Bachtins sproglige begrepsapparat i andvendelse": 21 s.
 • Esborg, Line "Mellom bakkar og berg. Om den norske EU-motstandens retoriske sted" i Anne Eriksen et. al (red.): Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik, 2002. Nordic Academic Press, Lund. s 239–257: 19 s.

Tema for våren 2020:

Skillingstrykk: Folk & røvere i arkivene.

 • ARV 2018 Temanummer om skillingstrykk (180 sider)
 • Kjus, Audun 2010: «Eksempelet Sofie Johannesdatter». Tidsskrift for kulturforskning 2010/2 s. 91-101.

Kildemateriale og annen litteratur  vil være tilgjengelig i Canvas fra semesterstart

                                                                 Publisert 5. des. 2019 18:09 - Sist endret 20. jan. 2020 13:38