Dette emnet er nedlagt

KULH4003 – Feltarbeid som kulturvitenskapelig metode og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et metodekurs for masterstudenter som gir en innføring i teoretiske og praktiske sider ved feltarbeid som metode, med utgangspunkt i kulturfaglige tradisjoner.

Hva lærer du?

Emnet gir studentene
• et grunnlag for valg av metode i relasjon til kildeskaping og kildevurdering og gir slik sett metodisk grunnkunnskap for alle som skriver feltarbeidsbaserte masteroppgaver.
• innsikt i teoretiske premisser for kvalitative metoder
• forståelse for kildekritiske og etiske spørsmål
• praktisk erfaring med ulike former for kildeskaping

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på mastergradsstudiet ved Program for kulturhistorie og museologi og Program for religionshistorie.

Anbefalte forkunnskaper

Se de ulike masterprogrammenes studieretningssider - under lenken oppbyggning og gjennomføring.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KOS4002 – Feltarbeid som metode og praksis (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og seminarer (totalt 10 dblt, se detaljert undervisningsplan)
Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentenes side, også i form av oppgavefremlegg underveis i semesteret på seminarene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (2300 tegn pr. side inkl. mellomrom, linjeavstand 1,5). Litteraturliste og forside kommer i tillegg. Krav til oppgavens utforming gjøres kjent av emneansvarlig lærer ved semesterstart.

Semesteroppgaven kan besvares på enten norsk eller engelsk. Ved innlevering av semesteroppgaven skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk. Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet blir ikke undervist våren 2016

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk