Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
22.01.14 Knut Aukrust Onsdag 12.15-14.00 PAM Sem.rom 4 Introduksjon til emne og semesteroppgave  
29.01.14 Knut Aukrust Onsdag 12.15-14.00 PAM Sem.rom 4 Katogeriske imperativ  
05.02.14

Representant fra Norges Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD)

Onsdag 12.15-14.00 PAM Sem.rom 4 Feltarbeid,personvern og meldeplikt http://www.nsd.uib.no/personvern/
12.02.14 Knut Aukrust Onsdag 12.15-14.00 PAM Sem.rom 4 Den sakrale metode  
26.02.14 Knut Aukrust Onsdag 12.15-14.00 PAM Sem.rom 4 Informasjon og intervju.
Vi diskuerer utkast
 
05.03.14 Knut Aukrust Oppmøte Onsdag 12.00 PAM Sem. rom 4 Frie observasjoner: Vi går ut  verden "Resten av dagen"
12.03.14 Audun Kjus Onsdag 12.15-16.00 Folkemuseet Spørrelister i teori og praksis Halvdagsseminar
19.03.14 Knut Aukrust Onsdag 12.15-14.00 PAM Sem.rom 4 Seminar om semesteroppgaven  
11.04.14 Fronter 15.00
 
  Innlevering av utkast til
semesteroppgaven
 
07.05.14 Knut Aukrust Onsdag 12.15-14.00 PAM Sem.rom 4 Seminar  
14.05.14 Knut Aukrust Onsdag 12.15-14.00 PAM Sem.rom 4 Seminar  
26.05.14 Fronter 15.00 EKSAMEN Innlevering av semesteroppgaven  
Publisert 12. des. 2013 12:18 - Sist endret 27. des. 2013 19:47