Dette emnet er nedlagt

KULH4013 – Nye temaer i kulturhistorien 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden benyttes for å kunne tilby ulike typer forskningsnære emner av mindre omfang. Emnet kan være knyttet til en gjesteforsker, et pågående forskningsprosjekt, en konferanse eller et forskningsseminar.

Emnet som tilbys vår 2011: Folkeeventyrets forhistorier

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg innblikk i pågående kulturhistoriske forskningen. Nivået på undervisningen vil ligge tett opp til et forskernivå. Derfor vil emnet forutsette grunnkunnskaper innenfor temaet. Det spesifikke innholdet og læringsmålet for emnet vil bli annonsert under overskriften ”Detaljert emnebeskrivelse”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet kan kun tas en gang.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på Masterprogram i kulturhistorie og museologi

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer eller deltagelse på forskingskonferanser. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave, 5-7 sider.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Uregelmessig vårsemestre

Eksamen

Vår 2011

Uregelmessig vårsemestre

Undervisningsspråk

Norsk