Dette emnet er nedlagt

KULH4014 – Nye temaer i kulturhistorien 4

Kort om emnet

Emnekoden benyttes for å kunne tilby ulike typer forskningsnære emner av mindre omfang. Emnet kan være knyttet til en gjesteforsker, et pågående forskningsprosjekt, en konferanse eller et forskningsseminar.

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg innblikk i pågående kulturhistoriske forskningen. Nivået på undervisningen vil ligge tett opp til et forskernivå. Derfor vil emnet forutsette grunnkunnskaper innenfor temaet. Det spesifikke innholdet og læringsmålet for emnet vil bli annonsert under overskriften ”Detaljert emnebeskrivelse”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet kan kun tas en gang.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på Masterprogram i kulturhistorie og museologi

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer eller deltagelse på forskingskonferanser. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen

En semesteroppgave, 5-7 sider.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig vårsemestre

Eksamen

Uregelmessig vårsemestre

Undervisningsspråk

Norsk