Dette emnet er nedlagt

KULH4110 – Kulturhistoriens tekster og retorikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Produksjon av mening og viten er nært knyttet til de konvensjoner og regler av tekstlig og retorisk art som i ulike perioder og i ulike sosiale sfærer regnes som gyldige. Kurset presenterer perspektiver på hvordan tekster som legges til grunn for kulturhistoriske undersøkelser, kan leses som konvensjonsbaserte, og på hvordan man innenfor retorikk- og narrativitetsforskning kan finne hjelp til å forstå og tolke disse konvensjonene. Undervisningen er i høy grad forskningsbasert.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om nyere forskning på sammenhengene mellom kultur og retorikk, og utvikle en forståelse som kan legges til grunn for arbeid med egen masteroppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium ved program for kultur- og idestudier.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i kulturhistorie

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Studentens skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget, hvor det veksles mellom oppgaveskriving og kommentering av hverandres arbeider.

Eksamen

Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en semesteroppgave som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semesteret. Oppgaven skal ha et omfang på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet er godkjent som teoriemne ved studieretningen kulturhistorie i masterstudiet ved program for kultur- og idestudier. Det anbefales særlig for studenter som skal skrive sin masteroppgave innenfor det forskningsfeltet som behandles.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk