Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KULH4110 - Høst 2003

Forelesning 15.10. er flyttet til 22.10.

14. okt. 2003 02:00

Utlevering av oppgave til hjemmeeksamen vil foregå på Line Esborgs forelesning 19.11.03. Denne skal leveres inn den 03.12.03. Omfanget skal være på maksimalt 15 sider med 1,5 linjers avstand.

21. aug. 2003 02:00