Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

I alt 977 sider.

Arne Bugge Amundsen : Presten og postrøveren., 1998. Norveg 2. 15-38: 23s .

Eivind Engebretsen : Hva sa klienten : retorikken i barnevernets journaler, 2007. Cappelen akademisk: . 125s.

Anne Eriksen : Topografenes verden : fornminner og fortidsforståelse., 2007. Pax. Innledning: 9-30,del I. opprinnelser: 33-71, del III. fortellinger: 149-190: 110s.

Line Esborg : Mellom bakkar og berg : om den norske EU-motstandens retoriske sted, 2002. I red Anne Eriksen, Jan Garnert & Torunn Selberg: Historien in på livet : diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic academic,. 239-255: 16s.

Kjeldsen, Jens E: Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori, Oslo 2004. Spartacus forlag. 331 sider.

Audun Kjus : ”Jeg skal ta deg med bak senteret, så får du se hva som skjer…” : fortellinger fra vitneboksen. , 2005. I red Eric Bylander & Per Henrik Lindblom: Muntlighet vid domstol i Norden. Iustus,. 291-316: 27s.

Sam Schrager : The trial lawyer’s art, 1999. Temple university. 223s.

Steven Shapin : A social history of truth : civility and science in seventeenth-century England, 1994. University of Chicago. Kapittel 1-3 = s3-125: 122s.

Publisert 24. apr. 2007 18:58 - Sist endret 5. juli 2007 14:36