Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KULH4110 - Vår 2004

Dette emnet gis det ikke undervisning i våren 2004 - men det er mulig for masterstudenter ved kulturhistorie og hovedfagsstudenter i folkloristikk og etnologi å ta emnet som selvstudium med eksamen i vårsemesteret.

17. nov. 2003 01:00