Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Livshøytidene markerer viktige overganger i menneskelivet. Fødsel og navngivning, overgang til voksenliv, ekteskapsinngåelse og død markeres verden over med ulike ritualer og tradisjoner, de fleste forankret i religionen og ofte med en lang historie bak seg. I moderne samfunn kan for eksempel eksamen og fødselsdager også markeres som livshøytider, som regel uten religiøs tilknytning.

Innen kulturhistorien studeres livsoverganger fra en rekke ulike perspektiver. Vi kan for eksempel legge vekt på ritualene og tradisjonen, dens endringer, eller på overgangens betydning for det enkelte menneske.

Hva lærer du?

Emnet er et forskningsbasert fordypningsemne. Det presenterer aktuelle forskningsperspektiver på én eller noen få livshøytider (se semesterside og pensumliste som kan variere mellom hver gang emnet tilbys). Du lærer hvordan ulike teorier og tilnærminger gir ulik kunnskap om samme fenomen. Emnet gir tematiske og teoretiske innføringer som kan danne grunnlag for diskusjoner i masteropgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergraden ved Program for kulturhistorie og museologi

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i kulturhistorie, teatervitenskap eller religionshistorie. Emnet bygger på kunnskap fra KIS1020 - Ritualer og iscenesettelser og KULH1090 - Ritualer og overganger 1500-2000

Overlappende emner

Emnet er en justering av KULH4120 - Ritualer og livsoverganger.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer og veiledning. Innlevering av bokomtaler, oppgaveskisser og opponentkommentarer skjer underveis i Fronter.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en semesteroppgave som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semesteret. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (ca 2300 tegn per side).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering KULH4120

Annet

Emnet er godkjent som teoriemne ved studieretningen kulturhistorie i masterstudiet ved Program for kulturhistorie og museologi. Emnet kan godkjennes innen Program for religionshistorie. Det anbefales særlig for studenter som skal skrive sin masteroppgave innenfor det forskningsfeltet som behandles.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk