Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KULH4140 - Høst 2003

Dette emnet gis det ikke undervisning i høsten 2003 - men det er mulig for masterstudenter ved kulturhistorie og hovedfagsstudenter i folkloristikk og etnologi å ta emnet som selvstudium med eksamen før jul.

1. aug. 2003 02:00