Dette emnet er nedlagt

Dette emnet gis det ikke …

Dette emnet gis det ikke undervisning i høsten 2003 - men det er mulig for masterstudenter ved kulturhistorie og hovedfagsstudenter i folkloristikk og etnologi å ta emnet som selvstudium med eksamen før jul.

Publisert 1. aug. 2003 02:00 - Sist endret 6. mars 2005 13:44