Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Leselisten er retningsgivende for kunnskapen som studenten forventes å tilegne seg i løpet av studiet.

* Billing, Michael, i: Banal Nationalism, London 1995. "Postmodernity and identity", s 128 - 153.

* Brück, Ulla, i Lauri Honko (red): Tradition and cultural identity, Turku 1988. "Identity, local community and local identity", s 77 - 92.

Eley Geoff & Ronald Grigor Suny (red): Becoming national, New York / London 1995. s 3 - 238.

* Eriksen Anne, i: Nord Nytt 41, 1990. "'Livets goder og livets mørke' - erfaring og tolkning i autobiografisk materiale", s 12 - 24.

Gillis, John (red): Commemorations: the politics of national identity, Princeton 1994. Tre artikler, spesifisert under.

Gillis, John: "Memory and identity: the history of a relationship".

Handler, Richard: "Is 'Identity' a useful cross-cultural concept?".

Lowenthal, David: "Identity, heritage and history".

* Guibernau, Monserrat, i: Nationalisms. The Nation-state and nationalism in the twentieth century, Cambridge 1996. "National Identity", s 65 - 85.

Harvie, Christopher: The rise of regional Europe, London / New York 1994. 72 s.

Herzfeld, Michael: Ours once more. Folklore, ideology and making of modern Greece, New York 1986. 155 s.

* Hodne, Bjarne, i: Tradisjon 14, 1984. "Autobiografien: folkloristisk kilde med samfunnsrelevans", s 49 - 60.

* Royle, Edward, i: Issues of regional identity, Manchester 1998. "Introduction: Regions and identities", s 1 - 13.

Smith, Anthony D.: National identity, 1991. Penguin book. 177 s.

Zerubavel, Yael: Recovered roots: collective memory and the making of Israeli national tradition, Chicago 1995. 234 s.

* Finnes som kompendium til salgs i Kopiutsalget. For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis medbringes. Kompendier kan ikke påregnes ferdig før semesterstart.

Publisert 6. mars 2005 13:44