Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KULH4140 - Vår 2004

Tid og sted for eksamen:

KULH4140 Identitet: Individ - region - nasjon 27.mai Sophus Bugges lesesal, del B 9-15

13. mai 2004 02:00

Dette emnet gis det ikke undervisning i våren 2004 - men det er mulig for masterstudenter ved kulturhistorie og hovedfagsstudenter i folkloristikk og etnologi å ta emnet som selvstudium med eksamen i vårsemesteret.

17. nov. 2003 01:00