Dette emnet er nedlagt

KULH4160 – Religion, tradisjon og modernitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Både kirkemakt og folketro har gjennomgått store endringer de siste hundre år, og i forsøket på å håndtere "den nye tid" er forholdet mellom dem blitt forrykket. I mange tilfelle har de religiøse fornyelsene kommet fra folkekulturen. Kurset legger særlig vekt på den religiøse folkekulturen som har vokst frem gjennom 1800- og 1900-tallet i ulike deler av Europa.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om nyere europeisk forskning omkring religion, tradisjon og modernitet, og utvikle en forståelse av feltet som kan legges til grunn for arbeid med egen masteroppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan melde seg til emnet fra 15. januar 2010, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet ved program for kultur- og idéstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i kulturhistorie eller religionshistorie.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer og veiledning, både felles og individuell.

Eksamen

En semesteroppgave på 8-10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgaveteksten skal formuleres etter første samling av studenten i samråd med lærer. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Annet

Emnet er godkjent som teorikurs på følgende linjer i masterstudiet ved program for kultur- og idéstudier: kulturhistorie og religionshistorie. Det anbefales særlig for studenter som skal skrive sin masteroppgave innenfor det forskningsfeltet som behandles.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Siste gang vår 10

Eksamen

Hver vår

Siste gang vår 10

Undervisningsspråk

Norsk