Dette emnet er nedlagt

Underveisevaluering KULH4170

Høst 08

Underveisevaluering utført av Knut Aukrust i timen 13. oktober.

Metode: Muntlig