Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Leselisten er retningsgivende for kunnskapen som studenten forventes å tilegne seg i løpet av studiet.

Christensen, Olav: ”Absolutt snowboard”. Studier i sidelengs ungdomskulturer, Oslo 2001. Acta Humaniora. Dr.art. avhandling, Universitetet i Oslo. 325 sider.

Forman, Murry & Mark Anthony Neal : That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader, 2004. Routledge. Et utvalg på 300 sider.

Livingstone, Sonia: Young People and New Media. Childhood and the Changing Media Environment, 2002. London: Sage. 278 sider.

Peddie, Ian : The Resisting Muse: Popular Music and Social Protest, 2006. Ashgate. 220 sider.

Springhall, John: Youth, Popular Culture and Moral Panics. Penny Gaffs to Gangsta-Rap, 1830-1996, 1998. MacMillan Press Ltd. 220 sider.

Publisert 22. apr. 2008 17:09 - Sist endret 21. mai 2008 13:28